press 5 är grupp konstnärer från Malmö. vi trycker

KKV Grafik, en verkstad som tillvaratar en grafikers behov av lokal och tryckpressar.

press5